Privacy Statement

Privacy Statement

Zoals op vele website worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers.
In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen.
SEOWebsolutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.
Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

   

Informatieverzameling

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door SEOWebsolutions zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.
 

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen.

De gegevens kunnen door SEOWebsolutions worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.
 

E-mail nieuwsbrief

Bezoekers kunnen zich via deze website op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Dit vraagt altijd om een bewuste actie van de bezoeker: als wij een e-mailadres bijvoorbeeld via een van onze online formulieren verkrijgen, zullen wij dit niet automatisch op de verzendlijst van onze e-mail nieuwsbrief plaatsen tenzij de bezoeker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Als een bezoeker zich wel heeft aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief.
 

Klikgedrag en bezoekersanalys

SEOWebsolutions gebruikt verschillende websitestatistiekenprogramma’s om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren.

Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.
 

Cookies

In relatie met het gebruik van bovengenoemde statistiekenprogramma’s worden zogenaamde ‘cookies’ worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de site later nog eens bezoekt.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. In dat geval is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.